Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Het adres voor uw banden en velgen ! 


KEURINGS- EISEN VOOR NEDERLAND EN BELGIE

APK EISEN NEDERLAND

1. De wielen van personenauto’s moeten zijn voorzien van luchtbanden.

2. De banden mogen geen beschadigingen vertonen waarbij het karkas zichtbaar is

3. ​De banden mogen geen uitstulpingen vertonen

4. De profilering van de hoofdgroeven van de banden moet over de gehele omtrek van het loopvlak ten minste 1,6 mm bedragen, met uitzondering van slijtage-indicatoren.

5. De banden mogen niet zijn nageprofileerd. Van naprofileren is sprake indien slijtage-indicatoren zijn weggesneden, indien de profielvorm van de groef afwijkt van de originele profielvorm, of indien in de bodem van de groef het karkas van de band zichtbaar is. In afwijking van de eerste volzin is naprofileren toegestaan indien de mogelijkheid daartoe op de band is vermeld door de aanduiding "REGROOVABLE" of door het teken "", met dien verstande dat het karkas van de band niet zichtbaar mag zijn.

6. De op de band aangegeven draairichting moet overeenkomen met de draairichting van het wiel in voorwaartse rijrichting van de personenauto. Een band moet zodanig gemonteerd zijn dat dit overeenkomt met de door de bandenfabrikant aangebrachte markering op de band die de draairichting of de binnenkant of buitenkant aangeeft.

7. Het loopvlak van de banden mag geen metalen elementen bevatten die tijdens het rijden daarbuiten kunnen uitsteken.

8. De banden op één as moeten dezelfde maataanduiding hebben, behalve wanneer een nood- of reservewiel wordt gebruikt.

9. De banden moeten een juiste bandenspanning hebben zoals deze door de voertuigfabrikant is voorgeschreven voor het betreffende voertuig. Indien geen bandenspanning door de voertuigfabrikant is voorgeschreven, moeten de banden op één as een gelijke bandenspanning hebben.

KEURINGSEISEN VOOR BELGIE

1.Keuring van de gelijkvormigheid van de banden

1.1. Afmetingen

1.1.1 Banden

De oorspronkelijke afmetingen (voorgeschreven door de constructeur van het voertuig) worden altijd aanvaard. Deze afmetingen worden hernomen in het Proces-Verbaal van Goedkeuring (PVG), het gelijkvormigheidsattest (COC), het instructieboekje van de constructeur of op de originele sticker van de constructeur.

Voor alle andere afmetingen (niet-oorspronkelijk), dient de buitendiameter van de band overeen te komen met de buitendiameter van één van de originele banden met een tolerantie van -2% en +1,5%.

U kunt checken op de bandentool of de afmeting van de banden die u wenst te monteren op uw voertuig toegelaten zijn. De tool is van toepassing op personenwagens van categorie M1 geschikt voor het vervoer van personen, bestuurder inbegrepen, met maximum acht zitplaatsen.

1.1.2 Velgen

De afmetingen van de niet-oorspronkelijke wielen/velgen worden aanvaard voor zover :

  • Het spoor binnen de tolerantie van 2% verhoging t.o.v. de oorspronkelijke spoorbreedte niet overschrijdt : 2% voor de wagens, 4% voor de terreinvoertuigen.
  • De banden mogen niet uit het koetswerk steken
  • De banden mogen het koetswerk of de ophanging niet raken wanneer de wielen maximaal worden uitgedraaid.

2.1 Load- en snelheidsindex

2.1.1 Snelheidsindex

De snelheidsindex moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan de minimale snelheidsindex, die overeenkomt met de maximale snelheid van het voertuig. Raadpleeg hier de tabel.

2.2.1 Loadindex (draagvermogen)

Voor elke as moet de som van de op de banden vermelde draagvermogens (omgezet in massa) hoger dan of gelijk zijn aan de maximaal toegelaten massa (MTM) voor die as. Raadpleeg hier de tabel.

2.Keuring van de staat van de banden

2.1 Diepte van de groeven

De tekening van de hoofdgroeven van de banden moet ten minste 1,6 mm diep zijn over 3/4 van het loopvlak.

2.2 Algemene staat en (abnormale) slijtage

Voor de slijtagegraad is een verschil (rechts-links) van max. 3 mm toegestaan per as.

3.Keuring van de montage van de banden

3.1 Symmetrie

De banden en velgen die op eenzelfde as gemonteerd zijn moeten beschikken over dezelfde technische karakteristieken. Dit geldt meer bepaald voor het merk, de afmetingen het draagvermogen en de snelheidsindex. Symmetrische en asymmetrische banden mogen niet op eenzelfde as gemonteerd worden.

3.2 Draairichting

Alle richtingsgebonden banden en asymmetrische banden moeten in de correcte zin gemonteerd worden. Dit geldt ook voor de aanduidingen van de draairichting en van « binnenzijde - inside » / « buitenzijde - outside ».

4.Sneeuwbanden

Voor een voertuig uitgerust met banden M + S :

  • Met een snelheidsindex lager dan het vereiste minimum, wordt deze montage aanvaard van 1 oktober tot 30 april, voor zover binnen het gezichtsveld van de bestuurder een goed leesbaar zelfklevend etiket werd aangebracht met de vermelding van de maximumsnelheid voor de betreffende M+S banden.
  • Met een snelheidsindex gelijk aan of hoger dan het vereiste minimum, wordt deze montage steeds aanvaard, heel het jaar door.

Aansprakelijkheid

BB Banden&Velgen streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie en stelt haar teksten en brochures samen met de grootste zorg. Niettemin neemt BB Banden&Velgen geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid en de kwaliteit van de inhoud van de website. Deze website is een bron van algemene informatie en betreft op geen enkele manier de particuliere situatie van een natuurlijke of rechtspersoon en dient derhalve niet als een vervanging van een professioneel advies. BB Banden&Velgen neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de volledigheid en de kwaliteit van andere websites die toegankelijk zijn via een link op huidige website.